Bàn ăn

 • Bộ bàn ăn DP_116

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2019 3:24:56 PM
  Bộ bàn ăn DP_116

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1600 x Cao 760 

  6 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi cao su

  Chất lượng chuẩn EU

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9500000 VND

  Giá khuyến mãi 8000000 VND

  Giảm 16%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP_115

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2019 3:25:03 PM
  Bộ bàn ăn DP_115

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi cao su

  Chất lượng chuẩn EU

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6000000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 25%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP_114

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2019 3:25:13 PM
  Bộ bàn ăn DP_114

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi cao su

  Chất lượng chuẩn EU

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6000000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 25%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP_113newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2019 3:25:21 PM
  Bộ bàn ăn DP_113

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi cao su

  Chất lượng chuẩn EU

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5700000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 25%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _112

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/26/2017 10:10:54 AM
  Bộ bàn ăn DP _112

  Kích thước Rộng 1000 x Dài 1000 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _111

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/26/2017 10:04:19 AM
  Bộ bàn ăn DP _111

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _110

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2019 3:33:43 PM
  Bộ bàn ăn DP _110

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1600 x Cao 760 

  6 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 109

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/27/2017 1:48:29 PM
  Bộ bàn ăn DP _ 109

  Giá bán 6900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 108

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/27/2017 1:47:22 PM
  Bộ bàn ăn DP _ 108

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 107

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/27/2017 1:45:42 PM
  Bộ bàn ăn DP _ 107

  Giá bán 6900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 106

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2019 3:37:42 PM
  Bộ bàn ăn DP _ 106

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 105

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2019 3:34:00 PM
  Bộ bàn ăn DP _ 105

  Giá bán 13700000 VND

  ...xem chi tiết