Bàn trang điểm

 • Bàn trang điểm DP_121 SP ĐỘC QUYỀNhotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_121 SP ĐỘC QUYỀN

  Phần kính soi xoay 360 độ

  Rộng 1000 x Cao 1800 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Giá bán 4900000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_120 SP ĐỘC QUYỀNhotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_120 SP ĐỘC QUYỀN

  Phần kính soi xoay 360 độ

  Rộng 1000 x Cao 1800 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Giá bán 4900000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_119hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_119

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5100000 VND

  Giá khuyến mãi 4900000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_118hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_118

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4800000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP _117hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP _117

  Rộng 1200 x Cao 2000 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5750000 VND

  Giá khuyến mãi 5500000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_116hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_116

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_115hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_115

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP _114hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP _114

  Rộng 1000 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3900000 VND

  Giá khuyến mãi 3600000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_113hotsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_113

  Bàn Trang Điểm DP-113

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3750000 VND

  Giá khuyến mãi 3350000 VND

  Giảm 11%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_112

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_112

  Rộng 900 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_110

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP_110

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP-111

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Bàn trang điểm DP-111

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết