Kệ giầy dép

 • Kệ giầy dép DP _16newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép DP _16

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1200 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _15newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép DP _15

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1200 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _14hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép DP _14

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1100 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC Nếu làm  (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _13hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép DP _13

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 2650 x Sâu 350

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng tại nhà

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-01hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép Dương Phát-01

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3500000 VND

  Giá khuyến mãi 2990000 VND

  Giảm 15%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-02

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ Giầy Dép DP-02

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-03

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ Giầy Dép DP-03

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-04

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ Giầy Dép DP-04

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3500000 VND

  Giá khuyến mãi 3200000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-05

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép Dương Phát-05

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-06

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép Dương Phát-06

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương phát -07

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép Dương phát -07

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-08

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép Dương Phát-08

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2990000 VND

  ...xem chi tiết