Tủ áo

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_146newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_146

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MDF Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 18 tháng

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Giá bán 15600000 VND

  Giá khuyến mãi 15200000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_145newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_145

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2m4 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MDF Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 18 tháng

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Giá bán 12100000 VND

  Giá khuyến mãi 11900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_144newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_144

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 3M Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MDF Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 18 tháng

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Giá bán 19700000 VND

  Giá khuyến mãi 19200000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 3M Cao 2M6 Sâu 60CM

  Kệ tivi ; Dài 1m4 x cao 55cm x sâu 40cm

  Bàn trang điểm; Ngang 1M x cao 1M6 x sâu 0M50

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 25300000 VND

  Giá khuyến mãi 24900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M7 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14200000 VND

  Giá khuyến mãi 13900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11500000 VND

  Giá khuyến mãi 11100000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 3M6 Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11,000,000 VND

  Giá bán 20590000 VND

  Giá khuyến mãi 20100000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  Giá khuyến mãi 10750000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_138hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_138

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương: 12,300,000 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_137hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_137

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 X Cao X 2M2 X Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Thiết kế 3D miễn phí

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11600000 VND

  Giá khuyến mãi 11300000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  Giá khuyến mãi 10750000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_135

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_135

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết